ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ”
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560