ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด-สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด
ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศเปิดการรับสมัครภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม-สำนักงานราชบัณฑิตยสภา