นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำบุคลากรกองกลาง เข้าร่วมงาน “ครบรอบ 22 ปี สวท.สุพรรณบุรี” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง” พิธีสงฆ์ และพิธีทอดผ้าป่าจัดสร้างองค์พระอินทร์เป่าสังข์  โดยมีสื่อมวลชนและส่วนงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.00-14.00 น. 

“คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง สวนดุสิต 5.0  
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดกาญจนบุรี