วันที่ 14 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 อาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย อาจารย์ระวี ศิริปริชยากร ให้การต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 อาคารปฐมศึกษา ศูนย์ฯนครนายก 

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 26(29)/2560
“คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง สวนดุสิต 5.0