เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560  รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คุณอุดมสุข นิ่มเชียน (นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) นำทีมวิจัย พร้อมสื่อมวลชนจาก  ช่อง 9 อสมท., Bangkok Post, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ขวัญเรือน, ช่อง Cable TV ท้องถิ่น เยี่ยมชมงาน  Wellness Tourism @ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism  เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าบริการด้านสุขภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศและนานาชาติและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีโอกาสพบและนำเสนอขายสินค้าด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อถือและมั่นใจที่จะนำสินค้าท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภายในงานมีการเปิดผลิตภัณฑ์และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โลชั่น ครีมอาบน้ำ สครับกาแฟ ซึ่งได้จาก ผลการวิจัย เรื่อง การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  นอกจากนั้น นำสื่อมวลชน เยี่ยมชม หมู่บ้านรวมไทย  บ้านโฮมสเตย์ สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมช้างป่าและกระทิง ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตลอดจน เรียนรู้งานหัตถกรรม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด  เป็นการตอบโจทย์ Trend ที่กำลังได้รับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก และช่วยสร้างการรับรู้ถึงความพร้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบอย่างกว้างขวางซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพมากขึ้น