พิธี​บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายฯ “TrangUnet” ครั้งที่ 2 โดยมี 8 สถาบอุดมศึกษา 2 องค์กรภาค เอกชนในจังหวัดตรังเข้าร่วมพิธีลงนามโดยผู้บริหาร ตัวแทนนักศึกษา พร้อมสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 2 องค์กร ในจังหวัดตรัง คือ

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง​
  2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
  3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ​​ ​
  4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง​​​
  5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง​​​​
  6. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ​​​​
  7. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ​
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง)​​
  9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ​​​​​
  10. หอการค้าจังหวัดตรัง ​​​​​​​​​

โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง​ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ” และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต