ตารางกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา