ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ.2560-มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรทั่วไปเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย