สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเลี้ยงอำลา Professor Dr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจือฯ ฝ่ายจีน ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้ พร้อมกับเลี้ยงต้อนรับ Assoc. Prof. Wang He ผู้อำนวยการสถาบันขงจือฯ ฝ่ายจีน ท่านใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมงาน โดยมี รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อฯ รวมถึงคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ  ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 2(47)/2560
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งมอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก