ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งกล่าวเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยและโจทย์การวิจัยของ สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา คณะทำงานฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (สกว.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยและโจทย์การวิจัย ในครั้งนี้  ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 ตุลาคม 2560

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2560
มสด.ร่วมกับ สสส. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสังคมปลอดภัยจาก “การคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ”