ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้ครู กตัญญูฑิตา มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเรียนดี และบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(15)/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดสรรทุนวิจัยและโจทย์การวิจัยของ สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561