ผู้ช่วยศาสตรจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(15)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง รายงานกิจกรรมของนักศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายงานความเคลื่อนไหวเฟสบุ๊คของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การนำเสนอผลงานของหน่วยงานอิสระที่จัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย  (ร่าง) โครงการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนุบสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฯลฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโฮมเบเกอรี่ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่ 1(31)/2560
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดพิธีไหว้ครู กตัญญูฑิตา ปีการศึกษา 2560