สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ สำหรับผู้ใหญ่
โครงการ After School Club เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 4-9 ปี