นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 14(19)/2560 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง  ผลสรุปการพิจารณาข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  9 พฤศจิกายน 2560  ( ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มสด. ครั้งที่2(32)/2560
นักศึกษาสวนดุสิตผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประกวดร้องเพลง เฉลิมพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ถ้วยพระราชทานฯ