ทีม “SWAN” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท Open Coed Premier Cheerleading Lv6 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันรายการเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22  ประจำปี  2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ระหว่างวันที่  11 – 12  พฤศจิกายน  2560  ณ  ไอส์แลด์  ฮอลล์  ชั้น 3

โครงการ รมป.2 ศูนย์ฯลำปาง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ
โครงการส่งเสริมการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปใช้ในระดับอุดมศึกษา