ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และนางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หารือร่วมกับนักธุรกิจ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินงานด้านอาหารร่วมกัน ในการนี้ ได้นำทีมสาธิตการทำบะหมี่เส้นสดสูตรยูนนานให้ผู้สนใจได้ชม และชิมฟรี ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 12 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ ปิยะวัฒน์)

สสว. ร่วมกับ มสด. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) จังหวัดระนอง
มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559