ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา-สถาบันวิทยาลัยชุมชน