ขอเชิญชมงาน "วันละออออุทิศ We are the world Laor Utis Show case 2017 "การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันและเวลาราชการ
ขอเชิญร่วมโครงการ รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน ครั้งที่ 4