มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมเดินขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2560 นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ แต่งกายชุดสีขาวเข้าร่วมแห่เครื่องสักการะเพื่อไปถวายแด่หลวงพ่อเกษม โดยการเดินขบวนครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับรถขบวนแห่นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร การจัดโรงทาน รวมถึงการจัดแสดงพระเครื่องของหลวงพ่อเกษม เขมโกให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันอีกด้วย ณ สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560