เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางกิติมา  ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ประธานคณะทำงานตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวประจำเรือและคณะทำงาน เข้าตรวจความพร้อมความเหมาะสมของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอห้วยยอด เพื่ออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีแผนในการอบรมเพื่อรองรับคนครัวประจำเรือในพื้นที่ภาคใต้และใกล้เคียงที่มีความต้องการอบรมสูงและมีรายได้จากการประกอบอาชีพสูง ซึ่งจากการตรวจสถานอบรมมีความพร้อมเหมาะสมสำหรับการอบรมตามหลักเกณฑ์กำหนด