ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติและมีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.ชัยภูมิ-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา