ประชาสัมพันธ์การประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ