ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ EDNA H.  JALOTJOT ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ University of Southeastern พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาเอก จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ  ส่วนภาคบ่าย กองประชาสัมพันธ์ และนักศึกษาฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต ได้พาเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ  ศูนย์บริการกายเพื่อสุขภาพ, สำนักวิทยบริการ, โรงเรียนการอาหารนานาชาติ, โฮมเบเกอรี่ และโรงแรมสวนดุสิต เพลส โดยมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนงานคอยให้การต้อนรับในครั้งนี้  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  (ข่าว ปภาวรินทร์/ช่างภาพ ปิยะวัฒน์)