สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

รอบสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 8)

หัวข้อ “ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร”

ผู้เสวนาวิชาการ นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เวลา 15.00-16.30 น. ลงทะเบียนเวลา 14.30 น. สมัครเข้าร่วมเสวนาวิชาการสำหรับสำหรับนักศึกษาได้ที่ https://goo.gl/9KWXx1

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศ อำเภอห้วยยอด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560