สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะ/โรงเรียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

รอบสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 8)

หัวข้อ “ห้องเรียนสู่ห้องโดยสาร”

ผู้เสวนาวิชาการ นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

เวลา 15.00-16.30 น. ลงทะเบียนเวลา 14.30 น. สมัครเข้าร่วมเสวนาวิชาการสำหรับสำหรับนักศึกษาได้ที่ https://goo.gl/9KWXx1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา(SDU-EDU) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยวิธีคัดเลือก