เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายวรยุทธ์ พันธเกตุนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนของจังหวัดตรัง ในการเข้าร่วมเเสดงในงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สาขาอาหารและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ศูนย์ฯลำปาง จัดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ SDU Start Up 2017