เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สาขาอาหารและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ศูนย์ฯลำปาง จัดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ดำเนินการโดย อาจารย์อรรถ ขันสี และ อาจารย์สังวาลย์ ชมพูจา 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนของจังหวัดตรัง ในการเข้าร่วมเเสดงในงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร