ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ-สำนักงานศาลปกครอง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561-มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี