ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบแจกันช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เนื่องในโอกาศวันสถาปนาโรงเรียนทหารการสัตว์ ครบรอบปีที่ 58 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์แทนคำขอบคุณ จากใจ ส.อ.ท.ตรัง
การประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่6(15)/2560