ประกาศสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-กระทรวงการต่างประเทศ