ตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็น อาคาร ๒ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการฯ