ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ร่วม งานเลี้ยงสังสรรค์แทนคำขอบคุณ จากใจ ส.อ.ท.ตรัง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณในการสนับสนุนและช่วยเหลือสภาอุตสาหกรรม จาก นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกล่าวปาฐกถา และเป็นประธานในงาน ณ ห้องนครา บอลรูม 1 โรงแรมเรือรัษฎา วันที่ 28 ธันวาคม 256