ผศ.กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองในศูนย์การศึกษาพิเศษ ทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันปีใหม่ 2561 ณ ห้องไพศาล ชีวะศิริ ชั้น 3 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560