มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 มกราคม – 5 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง เรื่อง บำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง