มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 มกราคม – 5 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี-สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย