http://www.supply.dusit.ac.th/supply_eprocurement/standard_price61/stdp_e_office12m.pdf

สวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 มกราคม - 5 เมษายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง