ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี-สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร-สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย