ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมบันทึกเทป “รายการฮาร์ดคอร์ข่าว” ในประเด็นเรื่อง แนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือในปี 2561 ร่วมกับ คุณปริยา เนตรวิเชียร ผู้ดำเนินรายการฮาร์ดคอร์ข่าว สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  วันที่ 4 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)