ประกาศการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต
ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ ทางเข้า Suan Dusit The Open จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง