ตรวจสอบกำหนดการฝึกซ้อมย่อย  (click ที่นี่)

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนายจ้าง และผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Download)

ประกาศซ้อมย่อย (click ที่นี่)

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อตรวจสอบและเตรียมสถานที่ สำหรับการบริการด้านอาหาร และโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญชมงาน "วันละออออุทิศ We are the world Laor Utis Show case 2017 "การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เริ่มจำหน่ายบัตรวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในวันและเวลาราชการ