http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/(ตอบแบบสำรวจความสุข click ที่นี่)
password คือ happydusit (เป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษทั้งหมด)

 

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และการหาค่า Citations จากฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น ๕ โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง