ศาสตร์พลังตัวเลข ตอน เบอร์แห่งความรัก
สวนดุสิตสร้างชื่องานวิจัยในงาน SIIF 2017