รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สัมภาษณ์รายการประเด็นดังหลังข่าว  ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 13.00 -13.30 น. ทางช่อง NBT โดยคุณสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเกี้ยวเกล้า โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มกราคม 2561

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 1/2561