วันพุธที่ 11 มกราคม 2561 งานวิชาการ​ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในงาน B.J.1 Open House ครั้งที่ 3 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดสาขาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะชีวิต จิตสาธารณะ นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ 1/ 2561