รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและการแกะสลักผลไม้ งาน THAIFEX 2018

ประกาศรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560
M Pass บัตรดูหนังขั้นเทพ จ่ายเพียงเดือนละ 200 บ. พิเศษเฉพาะนักศึกษาสวนดุสิต