รายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560

รับสมัครงาน-บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด ธุรกิจด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและการแกะสลักผลไม้ งาน THAIFEX 2018