รายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและการแกะสลักผลไม้ งาน THAIFEX 2018