วันที่ 30 มกราคม 2561 นักกีฬามหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้าเหรียญรางวัลให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอีก 1 เหรียญเงิน โดยนางสาวมุกดา เรืองสุขสุด นักกีฬาเพาะกายประเภทฟิตเนสฟิสิค รุ่นทั่วไป รวมถึงยังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิงอีกด้วย และ 1 เหรียญทองแดง จากนางสาว ธันยพร มังคละคีรี กีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไปหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45          “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี