ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องทำน้ำเย็น,เครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน, และลิฟต์โดยสาร) จำนวน ๓ รายการ
โครงการ สอนอย่างไร ให้ท่องเที่ยว “สะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้อัตลักษณ์ และยั่งยืน”