ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในหลายภาคส่วนงาน อาทิ เช่น งานฝ่ายแม่บ้าน งานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ส่วนครัวและส่วนบริการ) งานฝ่ายขายและการตลาด งานต้อนรับส่วนหน้า และงานด้านศูนย์สุขภาพ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาววิภาวรรณ  ชาญป้อม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ 02 254 0444 ต่อ 1402 อีเมล์ hrobkk@amtel.co.th

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ.
การป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา