ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ. โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพบกับกิจกรรมอุดมศึกษาไทยและผลงานทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงด้านการเรียนการสอนยุคใหม่ ให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://unixpo.cupt.net/

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถกระบะ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ(Cab) จำนวน ๑ คัน
ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ.(พบกับบูธ ม.สวนดุสิตได้ที่บูธ S6)