โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา พร้อมการบริหารสัญญา กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการแก้ไขข้อมูลในระบบ (ถอยขั้นตอน)”
M Pass บัตรดูหนังขั้นเทพ จ่ายเพียงเดือนละ 200 บ. พิเศษเฉพาะนักศึกษาสวนดุสิต