บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมสวมชุดไทยย้อนยุค ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว ” พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า นำโดย ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ รองคณบดีและประธานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บุคลากรร่วมสวมใส่ผ้าไทยย้อนยุค ร่วมงาน อุ่นไอรับคลายความหนาว ณ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤ ษก่อนเรียน (Placement Test)
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS รอบโควตา